Ekonomska politika

Nemačka privreda gubi korak u inovacijama

4.12.2023, 11:30

Nemačka privreda sve bezvoljnije traži i razvija nova rešenja dugo je u povlačenju i ove godine je pala najniže u 15 godina od kako Nemačka industrijska i trgovinska komora DIHK prati spremnost domaćih firmi da inoviraju.

Danas samo trećina domaćih preduzeća namerava da proširi aktivnost na inovaciji, navodi DIHK u izveštaju zasnovanom na godišnjoj anketi 2.200 firmi. Pre tri godine, za inovacije je bila zainteresovana svaka druga domaća firma.

Povrh toga, šestina domaćih firmi u narednih 12 meseci čak planira da smanji ulaganja u aktivnosti povezane sa inovacijama.

Direktor DIHK Martin Vansleben (Wansleben) podatke ocenjuje kao jasan znak upozorenja Nemačkoj kao poslovnoj lokaciji. "Ako želi da joj privreda stane na noge, Nemačkoj su hitno potrebne sveže ideje i novi proizvodi", rekao je.

DIHK navodi da je manjak kvalifikovane radne snaga u međuvremenu postao najveća prepreka inovacijama, jer skoro tri četvrtine domaćih firmi kaže da ih ograničeni kadrovski kapaciteti usporavaju.

Sledi komplikovana birokratija, na koju se žalilo više od dve trećine anketiranih menadžera. Naime, inovacije usporavaju koplikovane procedure odobravanja i obaveza detaljne dokumentacije.

To što sve više nemačkih preduzeća razvoj i istraživanje prebacuje u inostranstvo još je jedan povod za uzbunu - pre tri godine, za to je bila zainteresovana četvrtina domaćih firmi, a sada već trećina.